ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Pártoló tagi jogviszony

A Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesület a nagyközönség számára nyitott egyesület, bárki beléphet pártoló tagként. Erről az Alapszabály a következőképpen rendelkezik:

7.§ (3) A sportegyesületbe pártoló tagként az a magánszemély, jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet vehető fel, aki ill., amely a sportegyesület alapszabályát elfogadja, a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.

A jogokról és kötelezettségekről pedig az Alapszabály 10.§-ában olvashatunk.

Miért éri meg HSZJSE pártoló tagnak lenni?

Magyarországon a sziklán történő mászótevékenység kizárólag azok számára engedélyezett, akik olyan egyesületnek vagy egyéb szervezetnek tagjai, akik a területileg illetékes hatóság adott mászóhelyre vonatkozó mászhatósági engedélyével rendelkeznek.

Egyesületünk a 2000-es évek elejétől folyamatos kapcsolatban áll a természetvédelmi hatóságokkal, és jelenleg Magyarország összes – a hatóság által nem tiltott – mászható sziklájára rendelkezik érvényes mászhatósági engedéllyel. Így tehát ha neked is szenvedélyed a mászás, de eddig még nem voltál tagja semmilyen egyesületnek, most itt a lehetőség. Az Egyesületünkbe történő belépéssel legalizálhatod magyarországi mászásaidat, és nem kell többé attól tartanod, hogy egy esetleges természetvédelmi őrjárat során egy igazoltatás kellemetlen következményeit viseld.

Fő tevékenységi- és mászóterületünkön, a Bükkben négy kiemelt mászóiskolának a mászhatósági kezelői feladatait látjuk el. (Ehhez a tevékenységhez szintén engedéllyel rendelkezünk az illetékes természetvédelmi hatóságtól.) Kiemelt figyelmet fordítunk az általunk kezelt mászóiskolák biztonságára, állapotára és környezetére. Így ha nálunk mászol, európai színvonalon kiépített, kulturált mászóhelyekkel találkozol nap mint nap.

Évente több versenyt, nyílt napot és közösségi programot rendezünk, amiknek te is részese lehetsz. Jégmászás, mesterséges (trepnis) mászás, sziklamászással egybekötött teljesítménytúra, vetítések… csak ízelítőül néhány.

Végül, de nem utolsó sorban: egy mászóközösség része lehetsz, új barátokra, mászótársakra tehetsz szert, és idővel részese lehetsz az Egyesület mindennapi életének.

Belépés az Egyesületbe pártoló tagként

A belépés a Belépési nyilatkozat benyújtásával történik, és a tagsági díj befizetésével válik érvényessé.

Belépési nyilatkozat kitöltött és aláírt(!) példányának eljuttatására többféle lehetőség áll rendelkezésre:

  • Postai úton: a HSZJSE postacímére (3778 Varbó Dózsa György utca 41).
  • E-mail-ben: a tagsági ügyekért felelős személy (lásd alább) e-mail címére (aláírt, szkennelt változat).

tagsági díj befizetésére bankszámlára történő utalással/postai befizetéssel van lehetőség:

  • A HSZJSE Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett, 61200429-10004634 számú számlaszámára történő átutalása, vagy belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) történő befizetése. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a belépő nevét (egyesület esetén az egyesület nevét), valamint régi tagok esetén a kártya számát.

A belépési nyilatkozat és a pártolói tagdíj beérkezését követően a HSZJSE pártolói tagsági kártyá(k) 30 napon belül postai úton elküldésre kerülnek.

Pártolói tagdíj

Az éves tagdíjak a következők:

  • Magánszemély: 4 000,- Ft/év
  • 18. életévét be nem töltött magánszemély: 1 000,- Ft/év
  • Egyesület: 40,000,- Ft/év – amely tíz, név szerint megjelölt Egyesületi tagra vonatkozik. 10 fő felett tagonként további 4 000,- Ft/fő/év.

A tagdíj befizetése a tárgyévi befizetés napjától a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. A tagsági viszony meghosszabbítása a tagdíj aktuális évre vonatkozó befizetésével történik. Ennek hiányában a pártoló tagi viszonyt szüneteltetjük.

A régi jelentkezők írják be a kártya számát a befizetéshez a közleménybe!

Tagsági ügyek és tagdíjak

Bármilyen jellegű tagsági ügyben (belépés, meghosszabbítás, tagdíjbefizetés, stb.)  a <hszjse.tagsag@gmail.com> címre kérjük a megkeresést.

A magánszemélyek által kitöltendő Belépési nyilatkozat letölthető itt:
belepesi_nyilatkozat_maganszemely.doc

A Belépési nyilatkozatot kérjük kitöltve és aláírva(!) az Információk menüpontban ismertetett módon eljuttatni hozzánk.

A tagsági viszony a tagsági díj befizetésével jön létre.


Az Egyesületek által kitöltendő Belépési nyilatkozat, valamint az Adatlap letölthetők itt:
belepesi_nyilatkozat_egyesulet
adatlap_egyesulet.doc

A Belépési nyilatkozatot kérjük kitöltve és aláírva, továbbá az Adatlapot részletesen kitöltve az Információk menüpontban ismertetett módon eljuttatni hozzánk.
Pártoló tagként belépni szándékozó egyesületektől kérjük mellékelni a bírósági bejegyző határozat másolatát.

A tagsági viszony a tagsági díj befizetésével jön létre.

Partner Membership Claim

The Hámor Rock and Ice Climbing Sportclub is an open association everyone is welcome to join the club as a partner member. This is ruled in the statutes:

7. § (3) Those individuals, legal individuals, social or economic associations can join the sportclub as a part-time member who accept the statutes of the club and support the goals of the sportclub morally and financially.

One can read further information about the rights and duties in the 10. § of the statutes. (For further inquiry in this regards please write an email to this address: hszjse.tagsag@gmail.com)

Why is it beneficial to be an HSZJSE member?

In Hungary rock climbing activity is allowed only for those who are members of a club or organisation, that have climbing permit given by local authorities.

Our association is in contact with conservationist authorities since 2000, and presently it has climbing permit for all of the crags – which are allowed to be climbed – in Hungary. Thus, if your passion is climbing and you haven’t been a member of a climbing club this is a great opportunity to become one of our members. With becoming a member of our club you can legalize your climbing activity and you won’t have to be afraid of getting fined during a conservationist patrol.

In our main climbing area we maintain four crags (Hámor, Fehér-kő, Örvény-kő, and Köpüs-kő). We give accentuated attention to the safety, conservation, and the environment of these climbing schools. Thus, if you climb on our crags, you will enjoy European standards during your activity.

We organize several competitions yearly, we hold open days, and organize various group activities in which you can take part. Ice climbing, modern climbing, rock climbing with long-distance hiking, screenings are only a few examples from what we do.

Last but not least, you can become a member of a climbing community, you can make new friends, climbing partners, and with time you can become part of the everyday life of our club.

How to join the club as a partner member?

You can join by filling out, signing and sending the admission statement to one of the addresses listed below in one of the suggested ways:

By postal service to the address of the club: 3778 Varbó Dózsa György utca 41

By email: hszjse.tagsag@gmail.com(signed and scanned version)

You can pay the membership fee by bank transfer to this HSZJSE account: 61200429-10004634. Name of the bank: Polgári Takarékszövetkezet.

Membership cards will be posted within 30 days of received admission statements and transferred membership fees.

Partner Membership Fee for Individuals: 4000 Forints / year.

Fees for individuals below 18 years: 1000 Forints / year.

Membership fees are for the year in which it was payed, and it is valid until december 31. One can extend his/her membership by transferring the yearly fee in the beginning of next calendar year – otherwise we stay your memberships.

Membership Issues

With any kind of membership issue please write to this email address: hszjse.tagsag@gmail.com.

Admission Statement

Here you can download the admission statement for individuals